εν Βόλω, τχ. 19 (2005). Κινηματογράφος

Πρωτεύουσες καρτέλες

εν Βόλω, τχ. 19 (2005). Κινηματογράφος/ Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας & Τεκμηρίωσης .-- Βόλος : Εκδόσεις Βόλος, 2005 

click here