εν Βόλω, τχ. 05 (2002). Φωτογραφία

Πρωτεύουσες καρτέλες

εν Βόλω, τχ. 05 (2002). Φωτογραφία / Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας & Τεκμηρίωσης .-- Βόλος : Εκδόσεις Βόλος, 2002 

click here