Γρεβενά [χάρτης]

Γρεβενά [χάρτης]. Ε.5. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα: 1: 100.000 (Δ 21 12΄-21 42΄/Β 40 00΄-40 30΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945. -- 1 χάρτ. έγχρ. ; 51 Χ 69 εκ. διπλ. σε 25,5 Χ 34,5 εκ.

        Μεσημβρινός Αθηνών 23ο 42΄58.5΄΄ Αν. του Γκρήνουιτς. - Ισοδιάστασις 20μ. - Μαγνητική Απόκλισις (1945) 0ο 42΄Δ. - Ενιαύσιος Αλλαγή 6΄Αν.

        Ανατύπωσις παρά Νο 1 Base Survey Drawing and Photo Process Office, Μάρτ. 1944, εκ του Ελληνικού χάρτου κλίμακος 1:100.000 έτους 1934. Ετυπώθη παρά 17 Map Repro. Section, R. E, Απρίλ. 1945.

        Τμήμα του: 1: 100.000 Φύλλον Ελλάδος = 1: 100.000 Greece Sheet