Άθως [χάρτης]

Άθως [χάρτης]. Ε.11. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα 1: 100.000 (Δ 23 12΄-24 42΄/Β 40 00΄-40 30΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945. -- 1 χάρτ. έγχρ. ; 51 Χ 69 εκ. διπλ. σε 24,5 Χ 34,5 εκ.

        Μεσημβρινός Αθηνών 23ο 42΄58.5΄΄ Αν. του Γκρήνουιτς. - Ισοδιάστασις 20μ. - Μαγνητική Απόκλισις (1945) 0ο 09΄Δ. - Ενιαύσιος Αλλαγή 5΄Αν.

        Ανατύπωσις παρά Νο 1 Base Survey Drawing and Photo Process Office, Μαρ. 1944, εκ του Ελληνικού χάρτου κλίμακος 1: 100.000 έτους 1938. Ετυπώθη παρά 17 Map Repro. Section R.E., Απρίλ. 1945.

        Τμήμα του: 1: 100.000 Φύλλον Ελλάδος = 1: 100.000 Greece Sheet