Χαλκίς [χάρτης]

Χαλκίς [χάρτης]. Ι.9. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα: 1: 100.000 (Δ 23 12΄-24 42΄/Β 38 00΄- 38 30΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945. -- 1 χάρτ. έγχρ. ; 51 Χ 69 εκ. διπλ. σε 25,5 Χ 34,5 εκ.

        Μεσημβρινός Αθηνών 23ο 4258΄.5΄΄ Αν. του Γκρήνουιτς. - Ισοδιάστασις 20μ. - Μαγνητική Απόλκισις (1945) 0ο 21΄Δ. - Ενιαύσιος Αλλαγή 5΄Δ.

        Ανατύπωσις παρά Νο 1 Base Survey Drawing and Photo Office Ιανουάριος 1944 εκ του Ελληνικού Χάρτου κλίμακος 1:100.00 έτους 1936. Επανεξεδόθη παρά 17 Map Pepro. Section R. E. Μάρτιος 1945.

        Τμήμα του: 1: 100.000 Φύλλον Ελλάδος = 1: 100.000 Greece Sheet