Ημερολόγιον η "Φήμη" του έτους 1886 : έτος πρώτον

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιον η "Φήμη" του έτους 1886 : έτος πρώτον / συναρμολογηθέν και εκδοθέν υπό Ζωσιμά Εσφιγμενίτου

. - εν Βόλω: τύποις "Θεσσαλίας", 1886 . - η΄, 144, 72 σ. : πίν. Η θανατική ποινή

click here