Ποινική δικονομία του Ηνωμένου κράτους των Ιονίων Νήσων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ποινική δικονομία του Ηνωμένου κράτους των Ιονίων Νήσων . - Κέρκυρα: εν τη τυπογραφία της Κυβερνήσεως, 1851 . - ιε΄, 80 σ. click here