Βυζαντινόν ημερολόγιον του δίσεκτου έτους 1888 : έτος πρώτο

Πρωτεύουσες καρτέλες

Βυζαντινόν ημερολόγιον του δίσεκτου έτους 1888 : έτος πρώτο / Θ. Κ. Μαγκάκης. - [εν Αθήναις]: εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου Νικολάου Γ. Ιγγλέση, 1887 . - 404 σ. : πορτ., πίν.click here