Πολιτική δικονομία του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Πολιτική δικονομία του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων. - Κέρκυρα: εν τη τυπογραφία της Κυβερνήσεως, 1851 . - κβ΄, 185 σ. click here