Οργανισμός των δικαστηρίων του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Οργανισμός των δικαστηρίων του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων . - Κέρκυρα: εν τη τυπογραφία της Κυβερνήσεως, 1851 . - ιη΄, 19 σ. click here