Εξακολούθησις των Προλεγόμενων εις τα υπομνήματα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Πρωτεύουσες καρτέλες

Εξακολούθησις των Προλεγόμενων εις τα υπομνήματα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη / [Γ. Τερτζέτης]. - εν Αθήναις: τύποις Νικολάου Αγγελίδου, 1852 . - 61 σ. 

click here