Συμαϊς ή ιστορία της εν Σύμη Απολλωνιάδος Σχολής : ιδίως δε της Αγιογραφικής καθεδρίας και πρόδρομος των ανέκδοτων ελληνικών χειρογράφων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Συμαϊς ή ιστορία της εν Σύμη Απολλωνιάδος Σχολής : ιδίως δε της Αγιογραφικής καθεδρίας και πρόδρομος των ανέκδοτων ελληνικών χειρογράφων / συγγραφείσα μεν υπό Μελετίου Ιερομονάχου του εκ Χίου το ασλστ΄ μ.Χ. ; εκδοθείσα δε το πρώτον υπό Κωνσταντίνου Σιμωνίδου απαραλλάκτως μετά σημειώσεων και προλεγομένων. - Αθηνήισι: τύποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βαφά, 1849 . - πη΄, 180 σ. + 1 αναδιπλούμενη εικόναclick here