Εργαλεία Έρευνας για τις Αρχειακές συλλογές

Πρωτεύουσες καρτέλες

Νέος ηλεκτρονικός κατάλογος των Αρχειακών Συλλογών του Δήμου Βόλου

Απο το 1992 έχει συγκεντρωθεί ένα σημαντικό σύνολο αρχειακών πηγών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το αρχείο του Δήμου Βόλου (1883-2010), ιδιωτικά αρχεία που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, αρχεία παλιών βιομηχανικών επιχειρήσεων, φυσικών προσώπων και φορέων της περιοχής.

 Εργαλεία Έρευνας

Για την ηλεκτρονική οργάνωση, επεξεργασία, δημοσίευση των αρχειακών καταλόγων και σύνταξης των ευρετηρίων, το ΔΗ.Κ.Ι. σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT), από το 2006, προχώρησε στην ηλεκτρονική δημοσίευση των εργαλείων έρευνας των αρχειακών συλλογών του βασισμένο στη υλοποίηση του προτύπου Encoded Archival Description (EAD) v.2002. 
Οι αυξανόμενες απαιτήσεις και η ανάπτυξη νέων εργαλείων και τεχνολογιών οδήγησαν τελικά στην υιοθέτηση το 2010 της εφαρμογής  AtoM (Acces to Memory) εφαρμόζοντας τα ακόλουθα πρότυπα:
  • General International Standard Archival Description (ISAD) - 2nd edition, 1999
  • International Standard Archival Authority Record (Corporate bodies, Persons, Families) (ISAAR) - 2nd edition, 2003
  • International Standard For Describing Institutions with Archival Holdings (ISDIAH) - 1st edition, March 2008
  • International Standard For Describing Functions (ISDF) - 1st edition, May 2007

Η περιγραφή των αρχείων ακολουθεί την πολυ-επίπεδη περιγραφή ξεκινώντας από το γενικό (επίπεδο αρχείου) και φτάνοντας έως το ειδικό (επίπεδο τεκμηρίου) ακολουθώντας τους κανόνες του ISAD (G), όπως αυτό έχει μεταφραστεί από την Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (ΔΙΠΑΠ (Γ)). 

Τα Έργαλεία Έρευνας που έχουν δημοσιεύθει μέχρι σήμερα είναι τα παρακάτω:

Δημοτικά αρχεία

Το Αρχείο του Δήμου Βόλου, που περιέχει τα παρακάτω κωδικοποιημένα εργαλεία έρευνας:

Αρχείο της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων

Αρχείο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής Βόλου

Αρχείο της Κοινότητας Νέων Παγασών Βόλου

 
 
 
Φωτογραφικό αρχείο που περιλαμβάνει περισσότερες από 15.000 φωτογραφίες.